موسسه تحقيقات برنج كشور
 جمعه, 10 مرداد 1393

نشریات فنی و دستورالعمل ها
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۱۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۱۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۲۶۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۲۵۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۵۹۴
صفحه1از212.بعدي.
  آرشيو اخبار

لینک ها

همایش ها و کنگره ها

همایش ها و کنگره های خارج از کشور

RRRTC


IRRI


Cabi


FAO


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبرXml...
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 
۱۱:۴۸:۷  | 
تعداد بازدیدها : ۳۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ 
۱۰:۴۷:۱۰  | 
تعداد بازدیدها : ۲۰۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 
۱۱:۱۵:۴  | 
تعداد بازدیدها : ۳۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ 
۸:۴۷:۴۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۹۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ 
۱۱:۲۱:۲  | 
تعداد بازدیدها : ۴۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ 
۱۳:۶:۲۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۱۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ 
۱۱:۱۴:۳۳  | 
تعداد بازدیدها : ۴۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ 
۸:۸:۱۲  | 
تعداد بازدیدها : ۴۰۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ 
۱۱:۴۶:۳۰  | 
تعداد بازدیدها : ۶۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ 
۸:۳:۴۵  | 
تعداد بازدیدها : ۳۴۰
صفحه1از13812345678910.بعدي.
  آرشيو اخبار

مقالات پژوهشی
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ 
۹:۴۴:۷  | 
تعداد بازدیدها : ۱۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
۹:۵۰:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۲۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
۹:۴۵:۵۱  | 
تعداد بازدیدها : ۲۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
۹:۴۴:۴۰  | 
تعداد بازدیدها : ۲۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ 
۱۰:۴۳:۹  | 
تعداد بازدیدها : ۴۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۷:۱۹:۳۲  | 
تعداد بازدیدها : ۶۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۷:۱۷:۴  | 
تعداد بازدیدها : ۶۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۷:۱۴:۳۳  | 
تعداد بازدیدها : ۵۸
صفحه1از1212345678910.بعدي.

گزارشات نهایی
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۹:۵۷:۵۵  | 
تعداد بازدیدها : ۲۲۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ 
۱۴:۳۰:۰  | 
تعداد بازدیدها : ۲۴۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۹:۳۹:۵۸  | 
تعداد بازدیدها : ۲۲۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 
۱۳:۱۴:۵۲  | 
تعداد بازدیدها : ۲۳۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
۱۰:۴۸:۲۷  | 
تعداد بازدیدها : ۲۱۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 
۱۲:۵۷:۱۵  | 
تعداد بازدیدها : ۲۵۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
۱۰:۱۹:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۱۹۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ 
۸:۱۰:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۵۰۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ 
۷:۵۶:۶  | 
تعداد بازدیدها : ۵۲۰
صفحه1از71234567.بعدي.
  آرشيو اخبار

گزارشات تحقيقاتي و خبري

دانستني هاي علمي
  تعداد بازدیدها 2047 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 4285 
  تعداد بازدیدها 3173 
  تعداد بازدیدها 26683 
  تعداد بازدیدها 4707 
صفحه1از512345.بعدي.

خط مشی سالانه

سیستم دبیرخانه الکترونیک

حدیث روز
حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

مناسبت ها
 


New Knowledge

سامانه ها

 
 


انتشارات سازمان های بین المللی

مهمترين نشريات علمي پژوهشي

آنلاین
تعداد کاربران شناخته نشده (27)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

موسسه تحقيقات برنج كشور
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211