موسسه تحقيقات برنج كشور
 جمعه, 29 فروردين 1393

نشریات فنی و دستورالعمل ها
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۹۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۱۱۲
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۳۵۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۴۲۶
صفحه1از212.بعدي.
  آرشيو اخبار

لینک ها

همایش ها و کنگره ها

همایش ها و کنگره های خارج از کشور

RRRTC


IRRI


Cabi


FAO


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبرXml...
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ 
۱۲:۱:۴۸  | 
تعداد بازدیدها : ۱۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 
۱۲:۱۱:۱۰  | 
تعداد بازدیدها : ۱۰۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ 
۱۳:۶:۲۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۲
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۱۴:۱۱:۵  | 
تعداد بازدیدها : ۱۴۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ 
۹:۲۵:۳۲  | 
تعداد بازدیدها : ۱۶۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ 
۱۳:۳۱:۱  | 
تعداد بازدیدها : ۱۲۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ 
۸:۸:۱۲  | 
تعداد بازدیدها : ۱۸۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 
۱۲:۴۸:۳۳  | 
تعداد بازدیدها : ۱۱۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ 
۸:۳:۴۵  | 
تعداد بازدیدها : ۱۴۹
صفحه1از13812345678910.بعدي.
  آرشيو اخبار

مقالات پژوهشی
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 
۱۱:۲۶:۲۴  | 
تعداد بازدیدها : ۲۲
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 
۱۱:۲۴:۴۱  | 
تعداد بازدیدها : ۲۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 
۸:۴۷:۴۵  | 
تعداد بازدیدها : ۲۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 
۸:۴۶:۵۶  | 
تعداد بازدیدها : ۲۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 
۸:۴۵:۴۰  | 
تعداد بازدیدها : ۲۴
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ 
۹:۲۷:۴  | 
تعداد بازدیدها : ۶۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ 
۹:۲۵:۴۹  | 
تعداد بازدیدها : ۶۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ 
۹:۲۴:۵۷  | 
تعداد بازدیدها : ۷۸
صفحه1از9123456789.بعدي.

گزارشات نهایی
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۹:۵۷:۵۵  | 
تعداد بازدیدها : ۹۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ 
۱۴:۳۰:۰  | 
تعداد بازدیدها : ۱۰۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۹:۳۹:۵۸  | 
تعداد بازدیدها : ۸۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 
۱۳:۱۴:۵۲  | 
تعداد بازدیدها : ۱۰۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
۱۰:۴۸:۲۷  | 
تعداد بازدیدها : ۸۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 
۱۲:۵۷:۱۵  | 
تعداد بازدیدها : ۱۰۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
۱۰:۱۹:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۷۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ 
۸:۱۰:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۳۴۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ 
۷:۵۶:۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۵۱
صفحه1از71234567.بعدي.
  آرشيو اخبار

گزارشات تحقيقاتي و خبري

دانستني هاي علمي
  تعداد بازدیدها 1826 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 3718 
  تعداد بازدیدها 2988 
  تعداد بازدیدها 20202 
  تعداد بازدیدها 4027 
صفحه1از512345.بعدي.

خط مشی سالانه

سیستم دبیرخانه الکترونیک

حدیث روز
پيامبر اكرم(ص): احب عباد الله الي الله أنفعهم لعباده . از جمله بندگان آن كس پيش خدا محبوبتر است كه براي بندگان سودمندتر است.

مناسبت ها
 


New Knowledge

سامانه ها

 
 


انتشارات سازمان های بین المللی

مهمترين نشريات علمي پژوهشي

آنلاین
تعداد کاربران شناخته نشده (204)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

موسسه تحقيقات برنج كشور
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211