موسسه تحقيقات برنج كشور
 جمعه, 3 مرداد 1393

نشریات فنی و دستورالعمل ها
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۸
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۲۵۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۲۵۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ 
 | 
تعداد بازدیدها : ۵۹۱
صفحه1از212.بعدي.
  آرشيو اخبار

لینک ها

همایش ها و کنگره ها

همایش ها و کنگره های خارج از کشور

RRRTC


IRRI


Cabi


FAO


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبرXml...
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 
۱۱:۴۸:۷  | 
تعداد بازدیدها : ۲۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ 
۱۰:۴۷:۱۰  | 
تعداد بازدیدها : ۱۹۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 
۱۱:۱۵:۴  | 
تعداد بازدیدها : ۲۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ 
۸:۴۷:۴۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۷۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ 
۱۱:۲۱:۲  | 
تعداد بازدیدها : ۳۴
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ 
۱۳:۶:۲۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۰۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ 
۱۱:۱۴:۳۳  | 
تعداد بازدیدها : ۲۹
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ 
۸:۸:۱۲  | 
تعداد بازدیدها : ۳۹۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ 
۱۱:۴۶:۳۰  | 
تعداد بازدیدها : ۵۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ 
۸:۳:۴۵  | 
تعداد بازدیدها : ۳۳۰
صفحه1از13812345678910.بعدي.
  آرشيو اخبار

مقالات پژوهشی
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ 
۹:۴۴:۷  | 
تعداد بازدیدها : ۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
۹:۵۰:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۱۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
۹:۴۵:۵۱  | 
تعداد بازدیدها : ۱۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
۹:۴۴:۴۰  | 
تعداد بازدیدها : ۱۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ 
۱۰:۴۳:۹  | 
تعداد بازدیدها : ۳۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ 
۱۰:۴۲:۱۰  | 
تعداد بازدیدها : ۳۰
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۷:۱۹:۳۲  | 
تعداد بازدیدها : ۵۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۷:۱۷:۴  | 
تعداد بازدیدها : ۵۳
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۷:۱۴:۳۳  | 
تعداد بازدیدها : ۴۶
صفحه1از1212345678910.بعدي.

گزارشات نهایی
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۹:۵۷:۵۵  | 
تعداد بازدیدها : ۲۲۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ 
۱۴:۳۰:۰  | 
تعداد بازدیدها : ۲۴۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ 
۹:۳۹:۵۸  | 
تعداد بازدیدها : ۲۱۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 
۱۳:۱۴:۵۲  | 
تعداد بازدیدها : ۲۲۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
۱۰:۴۸:۲۷  | 
تعداد بازدیدها : ۲۰۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ 
۱۲:۵۷:۱۵  | 
تعداد بازدیدها : ۲۴۶
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 
۱۰:۱۹:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۱۹۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ 
۸:۱۰:۴۷  | 
تعداد بازدیدها : ۴۹۵
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ 
۷:۵۶:۶  | 
تعداد بازدیدها : ۵۱۰
صفحه1از71234567.بعدي.
  آرشيو اخبار

گزارشات تحقيقاتي و خبري

دانستني هاي علمي
  تعداد بازدیدها 2036 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 4259 
  تعداد بازدیدها 3162 
  تعداد بازدیدها 26372 
  تعداد بازدیدها 4665 
صفحه1از512345.بعدي.

خط مشی سالانه

سیستم دبیرخانه الکترونیک

حدیث روز
حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

مناسبت ها
 


New Knowledge

سامانه ها

 
 


انتشارات سازمان های بین المللی

مهمترين نشريات علمي پژوهشي

آنلاین
تعداد کاربران شناخته نشده (78)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

موسسه تحقيقات برنج كشور
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211