شنبه, 9 مرداد 1395

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.


نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۵۸
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۶۶
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۳۲
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۲۹
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۹۲
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۷۶
صفحه1از3123.بعدي.برو




IRRI


Cereal knowledge bank



تازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۱۴۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ 
۱۲:۳۴:۴۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰
کد خبر : ۶۱۳۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ 
۱۱:۳:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳
کد خبر : ۵۹۶۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ 
۱۷:۲۱:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰۴
کد خبر : ۵۹۵۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ 
۱۳:۳۴:۳۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۱
کد خبر : ۶۰۲۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ 
۱۳:۲۴:۳۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۵
کد خبر : ۵۹۱۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ 
۱۰:۴۵:۳۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۴
کد خبر : ۵۹۸۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ 
۹:۱۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۶
کد خبر : ۵۷۲۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ 
۱۱:۳۹:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳۵
صفحه1از123123456...123.بعدي.برو

کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱۵
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۶۲
کد خبر : ۵۴۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
۹:۱۵:۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۴۵
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۵۰
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۵۰
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۲
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۲۵
کد خبر : ۵۴۱۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۹:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۷۴
کد خبر : ۵۴۱۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۷:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۷۲
کد خبر : ۵۱۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۲۴:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۲۷
صفحه1از41234.بعدي.برو
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴۹
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳۷
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۰
کد خبر : ۵۱۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۴۰:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۵۹
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۲۷
کد خبر : ۵۱۶۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۵:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۲۸
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰۳
کد خبر : ۵۱۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۲:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۹۰
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۱۱
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۷۴
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 963 
  تعداد بازدیدها 5704 
  تعداد بازدیدها 6253 
  تعداد بازدیدها 11121 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 7252 
  تعداد بازدیدها 7557 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 11280 
  تعداد بازدیدها 7392 
  تعداد بازدیدها 60879 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر


وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

سامانه ها

 




 




تعداد کاربران شناخته نشده (446)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

گزارش آماری سایت

آمار کلی
آمار کل بازدید 742382
پربیننده ترین روز 13/12/1393
آمار پر بيننده ترين روز 973
بازديد امروز 36
بازديد ديروز 34
سی روز گذشته
ميانگين بازديد روزانه 68
پربيننده ترين ساعت 10 - 11
آمار پربيننده ترين ساعت 206
ميانگين بازديد در اين روز هفته 438

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8