شنبه, 11 ارديبهشت 1395

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.

نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۶۶
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۳۴
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰۹۰
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۹۸
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰۰۱
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۲۵
صفحه1از3123.بعدي.برو
IRRI


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۷۵۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ 
۱۱:۳۷:۴۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱
کد خبر : ۵۳۷۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ 
۱۳:۲۵:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۵۲
کد خبر : ۵۷۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ 
۱۱:۲۸:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱
کد خبر : ۵۲۳۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ 
۱۲:۵۸:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۱۳
کد خبر : ۵۷۲۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ 
۱۱:۳۹:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۰
کد خبر : ۴۹۷۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 
۱۴:۴۹:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۱۴
کد خبر : ۵۵۴۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
۹:۱۹:۳۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۶
کد خبر : ۵۵۱۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ 
۸:۴۸:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲۱
کد خبر : ۴۹۰۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ 
۱۰:۲۶:۲۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۸۲
صفحه1از122123456...122.بعدي.برو

کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۳
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۷
کد خبر : ۵۴۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
۹:۱۵:۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴۲
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۴
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۶
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۳۳
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲۴
کد خبر : ۵۴۱۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۹:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۲۵
کد خبر : ۵۴۱۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۷:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۴
کد خبر : ۵۱۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۲۴:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۴
صفحه1از41234.بعدي.برو
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۲
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸۹
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۵
کد خبر : ۵۱۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۴۰:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶۹
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۹
کد خبر : ۵۱۶۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۵:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۱۰
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۶۴
کد خبر : ۵۱۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۲:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۵۰
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹۱
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۶۹
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 716 
  تعداد بازدیدها 5480 
  تعداد بازدیدها 5939 
  تعداد بازدیدها 10370 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 5496 
  تعداد بازدیدها 6750 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 10398 
  تعداد بازدیدها 7017 
  تعداد بازدیدها 57680 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر


وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)


سامانه ها

 
 
تعداد کاربران شناخته نشده (336)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

گزارش آماری سایت

آمار کلی
آمار کل بازدید 736089
پربیننده ترین روز 13/12/1393
آمار پر بيننده ترين روز 973
بازديد امروز 64
بازديد ديروز 31
سی روز گذشته
ميانگين بازديد روزانه 66
پربيننده ترين ساعت 11 - 12
آمار پربيننده ترين ساعت 199
ميانگين بازديد در اين روز هفته 361

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8